Privacybeleid

HOE IK OMGA MET JOUW GEGEVENS

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

MIJN PRIVACY VERKLARING

Identiteit
Mijn identiteit is Timo Bongers, fotograaf. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 60056215.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om. Ook de gegevens van jouw relaties behandel ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens sla ik op: voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; jouw bank gegevens; jouw BTW-nummer en jouw KvK nummer. Ook jouw sociale media accounts en pagina’s kunnen opgeslagen worden.

Model vrijgave formulieren
Ik bewaar ingevulde model vrijgave formulieren en ingescande versies hiervan op de beveiligde opslagmedia van mijn bedrijf en op Dropbox. Op deze formulieren staan de gegevens van geportretteerde klanten of geportretteerde werknemers van een klant. De gegevens van geportretteerde mensen die ik bewaar op deze formulieren zijn: voor- en achternaam; adres; postcode; woonplaats; geboortedatum; de plaats en datum van ondertekenen; handtekening.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik jouw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Jouw gegevens worden op geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van jouw opdrachten, en het laten zien van mijn werk.

Gevoelige informatie
Ik sla geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor. Voorafgaand aan het publiceren van jouw beeltenis wordt hiervoor toestemming gevraagd door middel van een modelvrijgaveformulier.

Vertrouwelijkheid
Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld, tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Opslag, bescherming en duur
Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender en in eventueel mijn nieuwsbrief programma. Deze programma’s zijn beschermd met een gebruikersnaam/wachtwoord en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die je achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon, tablet en computer synchroniseert met deze gegevens. Ook deze zijn beschermd met een code. De foto’s worden opgeslagen op opslagmedia van mijn bedrijf en daar beveiligd bewaard. Tevens wordt er een back-up gemaakt bij Dropbox en iCloud. Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van jouw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Toestemming
Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage
Je hebt ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van jou heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Je krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht je problemen hebben met de gegevens die ik van jou heb opgeslagen, dan kun je contact met mij opnemen om deze aan te passen en eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

  • Mijn financiële administratie voer ik in Exact Online. Hier een link naar hun GDPR informatie.
  • Mijn accountant werkt met Exact Online. Hier een link naar hun GDPR informatie.
  • Mijn bestanden kunnen worden opgeslagen in Dropbox. Hier een link naar hun Privacy Policy.
  • Mijn bestanden kunnen worden opgeslagen in Apple iCloud. Hier een link naar hun Privacy Policy.
  • Mijn agenda en e-mail wordt geleverd door Google Apps for Business. Hier een link naar hun GDPR Compliance.
  • Mijn website wordt gehost door SquareSpace waar eveneens bestanden kunnen worden opgeslagen. Hier een link naar hun GDPR informatie.